facebook
aukcje
ogłoszenia
firmy

≡ Wiadomości z regionu

Włodowice

TAGI:  

PROJEKT   WŁODOWICE   SZKOLENIE NAUCZYCIELI         

autor: Agnieszka Seweryn

opublikowano: 2013-03-05 12:34:50

foto: mpp

2013-03-05 12:34:50

Większe kompetencje nauczycieli z Włodowic
W Gimnazjum im. Władysława Kowala we Włodowicach dobiegł właśnie końca projekt, mający na celu zwiększenie kompetencji nauczycieli. Szkolenie przeszło 10 nauczycieli. W ramach projektu szkoła zyskała nowy sprzęt.
W Gimnazjum im. Władysława Kowala we Włodowicach zakończyła się realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr 1/POKL/9.4/2011 - WND -POKL.09.04.00-24-060/11 pod tytułem "e-dukacj@ w Gimnazjum im. Władysława Kowala we Włodowicach - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego".

"W dniu 28.02.2013r. w sali komputerowej Gimnazjum im. Władysława Kowala we Włodowicach odbyło podsumowanie w/w projektu. Zostali zaproszeni lokalni decydenci i media oraz 10 nauczycieli uczestniczących w projekcie. Zostały zaprezentowane rezultaty projektu oraz najciekawsze lekcje multimedialne, które przygotowali nauczyciele. Został również otwarty panel dyskusyjny na temat przydatności projektu oraz przedstawiony raport z monitoringu. Dla wszystkich obecnych zapewniono catering. Wszyscy uczestnicy otrzymali stosowane zaświadczenia o ukończeniu szkolenia" - powiedział Andrzej Jureczko, dyrektor szkoły i koordynator projektu.

W ramach projektu przeszkolone zostało 10 nauczycieli, a część funduszy przeznaczono na doposażenie sal. Szkoła zyskała m.in. tablicę interaktywną oraz komputer. Nauczyciele przeszli osiemdziesięciogodzinne szkolenie w metodologii blended learning z zakresu obsługi platformy e-learning oraz wskazówki dotyczące wykorzystania możliwości informacji technologicznej w dydaktyce szkolnej. Oprócz szkolenia nauczycieli w szkole wdrożono edukacyjną platformę e-learning Modle, która daje wiele możliwości. Jej wykorzystanie pozwala na komunikację nauczyciel-uczeń-rodzic polegającej m.in. na dostępie do planu lekcji, wgląd w oceny oraz frekwencję ucznia.

23.03.2012r. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przeznaczył na jego realizację kwotę 68.000 zł. Projekt dofinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL Priorytet IX Działanie 9.4: "Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty". Stanowiło to 85% środków przeznaczonych na realizację projektu, pozostałe 15% stanowił wkład własny szkoły.

przeczytano: 998 razy

reklama
≡ Wasze komentarze na twojemiasto.info
W tej chwili nie ma żadnych komentarzy. Skomentuj artykuł jako pierwszy.
reklama
≡ Wasze komentarze na Facebook-u
reklama
O nas
Reklama
 
Nasze serwisy
Informujemy, że wszystkie opublikowane materiały podlegaja ochronie przez Prawo autorskie »
© Copyright by twojemiasto.info 2006-2015. Aktualnie czyta nas osób: 246